De första nationella sjömätningarna gjordes i början på 1800-talet och hela materialet finns på Sjöfartsverket. Vi har där dels efter redigering låtit trycka ett antal sjökort dels digitalt överföra detta material till vår databas. Vidare har Sjöfartsverket har tryckt upp ett antal ”glömda” översiktskort från Riksarkivets samlingar. De är från andra hälften av 1700-talet.

Vårt sortiment är uppdelat i två grupper: upplagor och unikt tryck. Skalan är genomgående 1:20 000, vilket gör att sjökorten är mycket mer detaljerade än dagens sjökort eftersom t.ex. bryggor, sjöbodar och hus är inritade. Läs mer.

Våra sjökort

Klicka på korten nedan för att komma direkt till våra sjökort.

Västkusten

 
Vinga Göteborg art.nr: 16

Östkusten

 
Dalarö art.nr: 50

Samtligt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Svenska Sjöarkivet.